Home  /  Products  /  TX/IP/HX COMBO TX/IP/HX COMBO
  • Torx Big Combo Set

  • Availability:In Stock
Torx Big Combo Set (44 pcs) 
(3) Pcs Handles, LT, ST, HD-S (9)Pcs Adapters for TX/IP 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 (16) Pcs 1" TX Bits 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25  (16) Pcs 2" TX Bits 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25  in a double-deck combo box
Torx-Plus Big Combo Set (41 pcs) 
(3) Pcs Handles, LT, ST, and HD-S, (8)Pcs Adapters for TX/IP 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25  (14) Pcs 1" Torx-Plus Bits 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 (16) Pcs 2" Torx-Plus Bits 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 in a double-deck combo box
Hex Big Combo Set (38 pcs) (3) PCS HANDLES, LT, ST, and HD-S, (7)Pcs Adapters for Hex  6, 8, 9, 10, 15, 20, 25  (8) Pcs 1" HEX IMPERIAL Bits 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/08, 9/64, 5/32, 3/16  (6) PCS 1" HEX METRIC BITS (8) PCS 2" HEX IMPERIAL Bits (6) Pcs 2" HEX METRIC Bits  in a double-deck combo box
Part No. Handle Type Torque Bits Size
STS-TX-BG-S1 ST, HD, LT 3.5 In-lb (0.4 Nm)-48.7 In-lb (5.5 Nm) Torx TX5-TX25
STS-IP-BG-S1 ST, HD, LT 5.3 In-lb (0.6 Nm)-48.7 In-lb (5.5 Nm) Torx-Plus TX6-TX25
STS-HX-BG-S1 ST, HD, LT 5.3 In-lb (0.6 Nm)-48.7 In-lb (5.5 Nm) Hex TX6-TX25